ehost expert review with uptime

አቶ አቅናው በእለቱ እንደ ክልል የተሰጠንን ኮታ ብቻ ሳይሆን በሺዎች የሚቆጠሩ የበጎ ፍቃድ ደም ለጋሾችን እንመዘገባለን፤ በርካታ ከረጢት ደም ከዕቅዱ በላይ እንሰበስባለን ብለዋል ። አያይዘውም አቶ አቅናው ለዚህም ሰኬት ሰፊው የክልሉ ህዝብ፤ የጤና ባለሙያና አመራሩ በየደረጃው ያለው አመራር ከጎናችን በመሆን ውጤታማ ስራ ይሰራል ብለው እንደሚጠበቁ ገልጸዋል ፡፡

"ሕይዎት ለሕይዎት ….ደም ለግሰን ሕይዎት እናድን"