ehost expert review with uptime

ተላላፊ እና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን በመከላከልና በመቆጣጠር የህብረተሰቡን ጤና ከማጎልበት አንፃር ባለፉት ዓመታት የተመዘገቡ አበረታች ውጤቶችን ማስቀጠል እንደሚገባ ተገለፀ የደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ/ ጤና ቢሮ ምክትል ሃላፊና የበሽታ መከላከልና ጤና ማጎልበት የስራ ሂደት ባለቤት አቶ መና መኩሪያ ባስተላለፉት መልዕክት የበሽታ መከላከልና ጤና ማጎልበት ተግባራት የጤና ፖሊሲዉ እምብርት እንደ መሆኑ መጠን ባለፉት አመታት በተከናወኑ ዘርፈ ብዙ ተግባራት ዋና ዋና የጤና ፕሮግራሞች ላይ የማይናቅ ዉጤት መመዝገቡን ገልፀዉ፤

አቶ አቅናው ካውዛ የደ/ብ/ብ/ህ/ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊና በጤና ቢሮው የህክምና አገልግሎቶች ሃላፊ አቶ ዩሃንስ ላታሞ የጥቅምት 15 ቀን 2012 ዓ.ም ሃገር አቀፍ የደም ልገሳን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ በስካይላይት ሆቴል በጋራ ሰጥተዋል፡፡

21ኛው የጤና ዘርፍ ዓመታዊ የምክክር ጉባኤ ላይ ከተለያዩ ክልሎች በተለያዩ የጤና ዘርፎች በአፈጻጸማቸው የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ የጤና ባለሙያዎች፣ የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች የእውቅናና የማበረታቻ ሽልማት ተሸላሚ የሆኑ ሲሆን

በአዲስ አበባ ስካይ ላይት ሆቴል በተለያዩ የጤናው ዘርፍ አጀንዳዎች ላይ ሲመክር የቆየው 21ኛው ዓመታዊ ገባኤ ዛሬ ፍጻሜውን አግኝቷል፡፡ከዘጠኙ ክልሎችና ከሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ፤ ከጤና ሚኒስቴር፤ ከተጠሪ ተቋማትና አጋር ድርጅቶች የተውጣጡ በድምሩ ከ900 በላይ ተሳታፊዎችን ለአራት ቀናት ያስተናገደው ገባኤው በተለይም ባለፉት ሁለት ቀናት በቡድን ውይይት በመሳተፍ ለቀጣይ ስራ አጋዥ የሆኑ ነጥቦችን አንስተዋል፡፡ በሰባት ቡድኖች ተከፋፍለው የተወያዩት ተሳታፊዎች በተለይ በወረዳ ትራንስፎርሜሽን፤በጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም የጥናት ውጤት፤ በሁለተኛው የጤናው ዘርፍ የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ፤በአዕምሮ ጤና፤ በቲቢ፤በቆላ በሽታዎች፤በክትባት፤ ያገባኛል /I-CARE/ እና ሌሎችም ርዕሰ ጉዳዮችን በማንሳት በቀጣይ ለሚከናወኑ ተግባራት ስንቅ የሚሆኑ ነጥቦች ተገኝተዋል፡፡

የደ/ብ/ብ /ህ ክልል መንግስት ጤና ቢሮ ባዘጋጀው የእውቅና መድረክ በክልል አቀፍ ደረጃ ከተሸለሙ 7 ሞዴል ወረዳዎች ውስጥ ከከምባታ ጠምባሮ ዞን የዳንቦያ እና የአንጋጫ ወረዳዎች ተጠቃሽ መሆናቸውን መነሻ በማድረግ እውቅናና ሽልማት መስጠቱን የከምባታ ጠምባሮ ዞን ጤና መምሪያ አስታውቋል፡፡